logo reumasupport
gradient
 

ReumaSupport
Praktijk voor reumatologie

folder icon Nieuws items
Bezoekadres

Postadres

Telefoon
Fax
E-mail
  Verlengde Velmolen 24
5406 NT Uden
Jan Hokaarsstraat 7
5708 CX Helmond
0413 24 60 61
0413 24 88 30
gradient
 
horizontal ruler
 

Nieuwsbrief ReumaSupport   
Nieuwsbrief ReumaSupport maart 2014

Deze brief is verzonden aan alle patiënten van ReumaSupport

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij wil ik u graag informeren over een belangrijk besluit dat ik heb genomen in verband met mijn praktijk.
Na ampele overweging heb ik besloten om de praktijk te beëindigen per 1 januari 2015.
De belangrijkste reden hiervoor is, dat steeds hogere eisen worden gesteld aan de praktijkvoering, die voor een kleine praktijk als ReumaSupport alleen haalbaar zijn (zowel financieel als organisatorisch) als de praktijk kan uitbreiden.

Uitbreiding van de praktijk is alleen mogelijk, als er naast mijzelf een tweede (liefst ook derde) reumatoloog zou komen werken.
In de afgelopen maanden is gebleken, dat het heel moeilijk is om een geschikte reumatoloog voor een zelfstandige praktijk zoals ReumaSupport te interesseren. Er zijn nogal wat vacatures en niet voldoende reumatologen beschikbaar om alle vacatures te vervullen. Men kiest in de huidige tijd liever voor de zekerheid van een grotere praktijk in een ziekenhuis dan voor een zelfstandige praktijk buiten het ziekenhuis.

De onzekerheid over de haalbaarheid van voortzetting van de praktijk na 1 januari 2015 in combinatie met mijn leeftijd én de leeftijd van mijn echtgenoot, die sinds de oprichting van de praktijk in 2005 de administratie voor zijn rekening heeft genomen, heeft dus geleid tot mijn besluit tot beëindiging van de praktijk per 1 januari 2015.
Om te zorgen dat wij voldoende tijd hebben om alles zakelijk goed af te wikkelen zal de patiëntenzorg (consulten etc.) uiterlijk 12 december 2014 worden gestaakt.

Mijn praktijk ReumaSupport is gestart op 14 april 2005.
Het was nadrukkelijk mijn bedoeling om na ruim 20 jaar werken als reumatoloog in de ziekenhuiswereld vooral goede reumazorg te bieden in de eerste lijn, laagdrempelig voor patiënten en huisartsen, de patiënt echt centraal, begeleiding niet alleen voor patiënten met systeemziekten, maar ook voor “eenvoudige” problemen zoals artrose, osteoporose en chronische pijn en (vooral) met voldoende tijd voor begeleiding en coaching.
Bovendien wilde ik meer tijd kunnen investeren om kennis en ervaring te delen met patiënten, hun huisarts en andere zorgverleners en hun mantelzorgers en ook de reumatologie als apart specialisme op de kaart te zetten buiten de muren van het ziekenhuis.
Uit de reacties die wij in de afgelopen jaren kregen van patiënten, zorgverleners en collega-reumatologen is gebleken dat wij met ReumaSupport hierin zijn geslaagd.
Het is jammer dat de praktijk niet kan worden voortgezet en dat nieuwe plannen dus niet kunnen worden uitgevoerd.

Het besluit om de praktijk per 1 januari 2015 te beëindigen is beslist niet gemakkelijk geweest, maar weloverwogen en realistisch.
Wij zullen het beëindigen van de praktijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. In het najaar van 2014 krijgt u hierover nadere informatie.

Ik hoop en vertrouw dat ik in de komende maanden de behandelingen op goede wijze kan overdragen aan collega-reumatologen.

Ik dank u voor uw vertrouwen.

Met vriendelijke groeten,
J.S. Koops – Korbee, reumatoloog